VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Hai Người Học Trò

Lu-ca 22:39-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1359 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 5:12:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Làm Môn Đệ Chúa.


SốKhách từMới xem
1, France1848.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Không Để Bạn Đi Một Mình (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
2Ngày Biệt Riêng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Quà Giáng Sinh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Tiến Tới Trong Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Hạ Mình Giáng Sinh (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.