VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Hai Người Học Trò

Lu-ca 22:39-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1346 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 14:45:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Làm Môn Đệ Chúa.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US12964.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
3Chìa Khóa Để Được Phước (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
4Để Kết Quả Bội Phần (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.