VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chúa Thăng Thiên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 143 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 16:45:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Thánh Kinh Và Đời Sống, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, , US112.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Các Thánh Tử Đạo (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Quyết Tâm Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đừng Chạy Bá Vơ, Đừng Đánh Gió (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Đừng Quên Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.