VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chúa Thăng Thiên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 143 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Thánh Kinh Và Đời Sống, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, , US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Người Xấu, Người Tốt Và Người Tốt Hơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Con Đang Làm Gì Ở Đây? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.