VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Tài Khoản Trên Trời

Phi-líp 4:14-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/17/2020; P: 5/22/2020; 315 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 23:22:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Vui Mừng Trong Chúa (Thư Phi-líp).


SốKhách từMới xem
1Anaheim, CA, US61.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Bình Minh Sẽ Đến Mau Thôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)6
3Vun Tưới Hôn Nhân (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)3
4Cơ Hội Hầu Việc Chúa (Mục Sư Lê Phước Lạc)2
5Con Muốn Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.