VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Rồi Sẽ Được Chúa Cất Lên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/24/2020; P: 5/29/2020; 83 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 0:16:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1Oakland, CA, US2205.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)76
2Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
3Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
4Sống Khôn Ngoan Trong sự Kỷ Luật Tự Giác (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)3
5Lời Cuối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.