VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Lời Khuyên Của Cha

Châm-ngôn 4:1-19; Châm-ngôn 13:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/21/2020; P: 6/22/2020; 167 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 14:8:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Châm-ngôn 4, Châm-ngôn 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Châm-ngôn 4, Châm-ngôn 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ.


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)41
2Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Phước Hạnh Chúa Ban (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Công Việc Cần Làm (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.