VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Của Đức Chúa Trời Không Thể Tìm Chổ Của Sê-sa

Lu-ca 20:25; Lu-ca 7:24-27
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 246 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20, Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20, Lu-ca 7.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.