VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Hãy Là Sứ Giả Hòa Bình

Ma-thi-ơ 5:9; Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 118 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 5:13:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Ê-sai 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Ê-sai 9.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.