VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chớ Nghi Ngờ Chúa

Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 2477 xem 42 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 12:37:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Bảo Vật Trong Nhà

Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/1/2017; P: 10/9/2017; 1518 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 9:33:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Người Bụm Nước

Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 1067 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 23:56:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương

Thi-thiên 1:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 1894 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 11:44:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Buồn Mà Nên Vui!

Gia-cơ 1:2-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 1999 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 12:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật

Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 1884 xem 41 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 6:59:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phục Hồi Và Sinh Động

Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 1618 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 12:49:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lệ Sầu Chúa Lau

Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 1343 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 11:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Người Có Quả Tim Sắt

1 Sa-mu-ên 25:2-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/25/2017; P: 6/28/2017; 1742 xem 35 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 23:48:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cảnh Tượng Trái Ngược

E-xơ-ra 9:18-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 1488 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 10:44:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.