VietChristian
VietChristian
httl.org

Vui Mừng Trong Chúa

Vui Mừng Trong Chúa

Phi-líp 3:1
Rev. Doug Kellum
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 661 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 10:33:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Dựng Nên Mới

Người Dựng Nên Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17-18
Rev. Doug Kellum
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 575 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 5:4:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Đình Hạnh Phúc

Ê-phê-sô 5:23-33
Rev. Doug Kellum
C:12/2/2012; 529 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 4:33:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 532 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 4:30:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thái Độ Của Đấng Christ

Phi-líp 2:3-11
Rev. Doug Kellum
C:4/22/2012; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 4:46:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hiệp Một Trong Chúa

Phi-líp 2:1-2
Rev. Doug Kellum
C:4/15/2012; 343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:21:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Đời Sống Làm Vinh Hiển Danh Chúa

Phi-líp 2:1-2
Rev. Doug Kellum
C:4/1/2012; 429 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 3:17:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Christ Là Sự Sống Tôi

Phi-líp 1:19-26
Rev. Doug Kellum
C:3/4/2012; 349 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:20:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mọi Sự Hiệp Lại Làm Ích

Phi-líp 1:12-14
Rev. Doug Kellum
C:2/26/2012; 382 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Điều Cầu Xin

Phi-líp 1:8-11
Rev. Doug Kellum
C:2/19/2012; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 9:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.