VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Phi-líp 3:10-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2011; 545 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:55:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/16/2011; 558 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2011; 599 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:7:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/25/2011; 405 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 20:8:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2011; 488 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:29:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/4/2011; 483 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 20:30:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2011; 568 xem
Xem lần cuối 10/13/2020 7:32:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:21-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2011; 409 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 6:14:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:37-54
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2011; 459 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 0:42:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2011; 520 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 18:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 32  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.