VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tin Lành Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2017; P: 1/4/2018; 195 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 3:48:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cái Chết Của Một Vị Vua

Ê-sai 38:1-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:4/23/2017; P: 4/27/2017; 360 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 4:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tại Sao Phải Phục Vụ Chúa

Gia-cơ 2:17-18
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/17/2016; P: 8/10/2016; 725 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 16:45:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Vimeo

Phục Hưng Qua Giáo Dục

Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/1/2016; P: 7/16/2016; 349 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 19:1:34
Xem-VM  Chia sẻ
Sứ Mạng Giảng Hòa

Sứ Mạng Giảng Hòa

2 Cô-rinh-tô 5:11-21
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/19/2013; 1324 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 16:2:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Của Mỗi Con Cái Chúa

Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/23/2012; 870 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 14:27:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tại Sao Chúa Giê-xu Thiết Lập Hội Thánh

Tại Sao Chúa Giê-xu Thiết Lập Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/15/2012; 1167 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 15:56:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dự Phần Phép Lạ Của Chúa

Dự Phần Phép Lạ Của Chúa

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/23/2011; 1624 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 12:24:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xây Dựng Hội Thánh Đúng Mục Đích

Xây Dựng Hội Thánh Đúng Mục Đích

Ma-thi-ơ 16:13-27
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/4/2005; 2163 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 19:59:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lu-ca 4:42-5:11

Lu-ca 4:42-5:11
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1339 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 15:21:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.