VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Pastor John Altfeltis
C:7/6/2014; 436 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 2:7:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:4-17
Pastor John Altfeltis
C:5/18/2014; 324 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 19:24:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Pastor John Altfeltis
C:4/20/2014; 394 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 0:37:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-29
Pastor John Altfeltis
C:3/16/2014; 410 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 16:22:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:5-6
Pastor John Altfeltis
C:2/16/2014; 411 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 10:17:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Pastor John Altfeltis
C:1/19/2014; 600 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 21:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Pastor John Altfeltis
C:11/17/2013; 499 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 9:36:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/20/2013; 261 xem
Xem lần cuối 6/28/2020 4:33:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/13/2013; 368 xem
Xem lần cuối 6/21/2020 14:24:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-15
Pastor John Altfeltis
C:9/15/2013; 410 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 20:26:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.