VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Trên Cả Thứ Tha

Ma-thi-ơ 5:44-45
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/20/2014; 1101 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:45:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Cha Kính Sợ Thiên Chúa

Thi-thiên 128:1
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/8/2014; 1152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 14:13:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lựa Chọn

Thi-thiên 25:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:1/26/2014; 853 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2018 1:18:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Sống Cho Chúa

Rô-ma 14:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/24/2013; 898 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 11:8:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Tâm Tình Biết Ơn

Thi-thiên 103:2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/3/2013; 696 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 18:4:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Trung Tín

Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Hoàng Siêu
C:10/6/2013; 854 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 21:0:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Xét Đoán

Ma-thi-ơ 7:1-2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/29/2013; 1034 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:6:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thanh Âm Của Tâm Hồn

Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/1/2013; 567 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 1:56:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Từ Bỏ Bản Ngã

Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:8/11/2013; 879 xem
Xem lần cuối 12/6/2018 10:48:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Đến Với Ta

Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/7/2013; 743 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 15:13:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.