VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Trung Thành Với Chúa

1 Cô-rinh-tô 1:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 144 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 20:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Trước Khi Quá Trễ

Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 359 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 20:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Để Trưởng Thành Trong Ơn Cứu Rỗi

1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 285 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2018 20:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ân Sủng Đức Chúa Trời Đã Bày Tỏ

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2018 13:27:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Kinh Nghiệm Mở Mắt

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 390 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 7:44:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre

Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 299 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 13:40:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 299 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 23:31:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu

Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2018 0:53:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Năm Cột Trụ Của Sự Cải Cách

Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 312 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 2:15:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Từ Biệt Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 451 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 12:47:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.