VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Trước Khi Quá Trể

Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 190 xem 6 lưu
Xem lần cuối 53.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Để Trưởng Thành Trong Ơn Cứu Rỗi

1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 233 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/11/2018 4:9:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ân Sủng Đức Chúa Trời Đã Bày Tỏ

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 132 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/13/2018 19:59:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Kinh Nghiệm Mở Mắt

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 373 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/9/2018 15:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre

Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 289 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/13/2018 15:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 280 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/12/2018 23:17:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu

Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2018 18:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Năm Cột Trụ Của Sự Cải Cách

Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 300 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 12:26:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Lời Từ Biệt Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 426 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 16:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thông Điệp Của Chúa Cho Hội Thánh Ngày Nay

1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 309 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 5:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.