VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu

Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 156 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 2:46:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Năm Cột Trụ Của Sự Cải Cách

Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 256 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 2:48:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Từ Biệt Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 12:9:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thông Điệp Của Chúa Cho Hội Thánh Ngày Nay

1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 270 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 12:10:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Đã Ban Thánh Linh Ngài Cho Chúng Ta

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 126 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 3:15:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Xin Của Người Mẹ Tin Kính Chúa

Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 207 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 14:42:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chỉ Là Một Bụi Gai

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/7/2017; P: 5/8/2017; 190 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 12:36:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Có Chúa Đồng Hành

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 234 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 3:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Hiện Diện Ở Giữa Chúng Ta

Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 283 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 3:16:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bình Minh Đã Đến

Giăng 20:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 200 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 3:16:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng