VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Kinh Nghiệm Mở Mắt

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 344 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 14:57:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre

Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 268 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 16:54:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 260 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 16:54:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu

Thi-thiên 92:15
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 16:54:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Năm Cột Trụ Của Sự Cải Cách

Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 283 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 16:54:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Lời Từ Biệt Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 409 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 13:59:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Thông Điệp Của Chúa Cho Hội Thánh Ngày Nay

1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 296 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 21:35:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Đức Chúa Trời Đã Ban Thánh Linh Ngài Cho Chúng Ta

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 159 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 10:52:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Lời Cầu Xin Của Người Mẹ Tin Kính Chúa

Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 16:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Chỉ Là Một Bụi Gai

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/7/2017; P: 5/8/2017; 214 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 16:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng