VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 75 xem
Xem lần cuối 10.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bé Dâng Hết Điều Em Có

Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 105 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 18:53:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời

Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 18:4:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 132 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 15:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 93 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:31:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Lính Canh Chúa Gọi

Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 141 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2018 7:55:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 251 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:32:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 387 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 22:1:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 186 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 23:34:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 295 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2018 0:20:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng