VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Vimeo

Hạ Mình Xuống Trước Mặt Ta

2 Sử-ký 2:7-14; 1 Phi-e-rơ 5:6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:7/2/2016; P: 7/16/2016; 466 xem
Xem lần cuối 12/7/2018 2:37:2
Xem-VM  Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Cho Đất Nước Phấn Hưng

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 743 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 10:9:15
Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Sa Ngã

Ô-sê 6:1
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1011 xem
Xem lần cuối 12/1/2018 10:35:49
Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Quan Điểm Thánh Kinh Về Vấn Đề Cầu Nguyện Cho Thân Hữu

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 692 xem
Xem lần cuối 12/3/2018 23:38:57
Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Xin Chúa Mở Mắt Truyền Giáo

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 864 xem
Xem lần cuối 12/7/2018 6:31:33
Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Cho Các Thánh Đồ

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 688 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 0:40:39
Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Cho Bạn Đồng Lao

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 783 xem
Xem lần cuối 12/1/2018 4:59:0
Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Và Sự Chửa Lành

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 965 xem
Xem lần cuối 12/7/2018 0:37:1
Đọc  Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Khi Cơn Giận Nỗi Lên

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 808 xem
Xem lần cuối 12/1/2018 14:33:4
Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Đắc Thắng

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1025 xem
Xem lần cuối 11/30/2018 2:1:8
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.