VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 403 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 20:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/18/2018; P: 3/22/2018; 406 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 0:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/11/2018; P: 3/13/2018; 267 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 22:57:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 270 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 8:29:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/4/2018; P: 2/12/2018; 286 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 16:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/14/2018; P: 1/30/2018; 289 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 18:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giu-đe 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/31/2017; P: 1/25/2018; 387 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 16:31:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/24/2017; P: 1/17/2018; 424 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 3:2:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/17/2017; P: 1/17/2018; 443 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 7:52:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/12/2017; P: 11/30/2017; 600 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 0:42:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.