VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Cơ-đốc-nhân Và Làm Việc

Ê-phê-sô 6:5-9; 1 Ti-mô-thê 6:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 297 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:8:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dò Xét Điều Giấu Kín Của Chúa

Châm-ngôn 25:2; Thi-thiên 77:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 11:23:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đời Sống Từ Kho Tàn Đến Kho Tàng

Lu-ca 15.31; Ê-phê-sô 3.8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 200 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 22:54:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cầu Nguyện Chuyển Dời

Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 311 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 8:38:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thờ Phượng Cách Đẹp Lòng Chúa (II)

Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thờ Phượng Cách Đẹp Lòng Chúa (I)

Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 226 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:52:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gương Sáng Người Cha Đồng Đi Với Chúa

Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/10/2018; 173 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 16:36:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thánh Linh Đấng Christ Là Sự Sống Có Cần

Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 15:48:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Linh Lực Do Cầu

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 360 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 6:51:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thiên Sứ Và Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 208 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:37:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.