VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Ma-ra-na-tha

1 Cô-rinh-tô 16:22b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 0:24:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Tạ Ơn Phải Lẽ

2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 141 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 23:6:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cứu Cánh Vinh Hiển Của Sự Tuyển Chọn

Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 119 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 0:7:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trick Or Treat Và Sự Ứng Xử Cơ-đốc

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 206 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:30:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cao Trọng Của Thần Dân Thiên Quốc

Ma-thi-ơ 18:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/21/2018; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 3:7:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tỉnh Thức Ngày Chúa Tái Lâm

Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 274 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 20:1:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nước Bọt, Bùn, Si-lô-ê: Ban Cho Sự Sáng

Giăng 9:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2018 17:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ánh Trăng Sáng Đêm Trung Thu

Nhã-ca 6:10; Ê-sai 30:26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/16/2018; 163 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 12:18:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Với Những Điều Nhỏ Nhặt

Xa-cha-ri 4:10; Ma-thi-ơ 17:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 308 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 17:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cơ-đốc-nhân Và Làm Việc

Ê-phê-sô 6:5-9; 1 Ti-mô-thê 6:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 287 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 16:38:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.