VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Một Cánh Cửa Mở

Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 269 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 14:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tổng Kết Thuộc Linh

2 Ti-mô-thê 4:9-22
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:1/7/2018; P: 1/13/2018; 362 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 15:15:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sẵn Sàng

Công-vụ các Sứ-đồ 21:7-14
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/5/2016; P: 10/6/2016; 531 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 5:21:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Câu Hỏi Quan Trọng Nhất

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/5/2016; P: 10/6/2016; 498 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 15:54:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nghịch Lý Của Sự Cầu Nguyện

2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:6/30/2016; P: 8/6/2017; 221 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 11:17:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đặc Ân Phục Vụ

1 Cô-rinh-tô 15:8-10
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 673 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 7:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Cần Đến Tôi

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:6/27/2014; 679 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:41:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Mới Trong Chúa

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/2/2013; 774 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 18:49:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Thi-thiên 3:3
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/1/2012; 852 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 7:33:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đừng Bối Rối

Đừng Bối Rối

Giăng 14:1-6
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:10/24/2010; 2678 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 20:49:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.