VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Con Số 3 Kỳ Diệu

Con Số 3 Kỳ Diệu

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 1024 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 13:2:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Có Hai Hạng Người

Có Hai Hạng Người

Lu-ca 23:32-43
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1824 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 15:15:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh

Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh

Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1474 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:5:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hội Thánh An-ti-ốt, Hội Thánh Truyền Giáo

Hội Thánh An-ti-ốt, Hội Thánh Truyền Giáo

Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2006; 1678 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 8:49:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Một Hội Thánh Gương Mẫu

Một Hội Thánh Gương Mẫu

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2133 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:52:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bình An

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 948 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 12:46:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Thì Sống

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1052 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 1:30:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới Tập Suy Nghĩ Mới

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 897 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 3:11:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tập Đến Gần Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1141 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 14:13:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.