VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 1092 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 7:37:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-43
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1888 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 4:58:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1544 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 8:23:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2006; 1720 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/3/2019 9:17:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2192 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 23:20:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 969 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 7:31:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1092 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 20:18:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 954 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 1:9:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1166 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/5/2019 4:20:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.