VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1900 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 9:21:31
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 1071 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 8:58:39
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 1143 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 8:58:19
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1392 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 8:59:10
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 823 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 8:57:3
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 618 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/10/2017 11:54:11
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 924 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 8:56:20
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 668 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 9:1:23
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 1079 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 11:52:38
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 607 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 0:28:2
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng