VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1840 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/19/2017 17:32:0
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 1028 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/15/2017 10:13:7
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 1119 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 0:28:44
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1333 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/14/2017 8:25:23
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 777 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 9:51:21
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 593 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 9:9:25
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 889 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 1:26:22
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 644 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/7/2017 8:0:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 1014 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/19/2017 3:22:36
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 586 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/10/2017 7:52:23
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng