VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1741 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/1/2016 2:11:25
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 951 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2016 10:59:2
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 1072 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/4/2016 11:46:16
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1250 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/1/2016 2:11:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 725 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/3/2016 22:46:16
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 565 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2016 2:13:25
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 837 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2016 21:53:26
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 607 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2016 2:13:30
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 939 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2016 2:13:32
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 541 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 2:40:22
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 64  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng