VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1786 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:19:42
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 1003 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:19:44
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 1105 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:19:46
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1297 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:19:48
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 749 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:19:53
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 585 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:23:9
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 879 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:23:12
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 630 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:23:14
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 985 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 14:23:16
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 567 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 18:12:53
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 65  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng