VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Hãy Ban Cho Tôi Núi Này

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 217 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 1:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bình An Trọn Vẹn

Giăng 14:27
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:12/10/2017; P: 12/14/2017; 423 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 8:15:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sẵn Sàng Đón Chúa

Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 502 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 23:19:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mọi Dân Được Phước Nhờ Con

Mọi Dân Được Phước Nhờ Con

Sáng-thế Ký 12:1-4
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 664 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 19:57:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xây Dựng Hội Thánh Truyền Giáo

Xây Dựng Hội Thánh Truyền Giáo

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/31/2010; 1910 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:34:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.