VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 642 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 18:53:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 854 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 13:21:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 753 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 2:13:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 631 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 3:52:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 782 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/3/2021 21:47:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1496 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-17:7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 991 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 8:1:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:1-23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/22/2016; P: 5/23/2016; 904 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 19:45:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 661 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 0:43:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 1103 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 16:19:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.