VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 577 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 16:10:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 788 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 9:18:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 701 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 19:17:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 564 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 17:21:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 731 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 20:6:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1423 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 21:7:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-17:7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 925 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 3:22:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:1-23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/22/2016; P: 5/23/2016; 846 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 20:56:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 594 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 13:42:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 1055 xem 9 lưu
Xem lần cuối 46.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.