VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 1:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1851 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 2:32:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/2/2019; P: 6/6/2019; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 9:28:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1716 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 19:6:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 643 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 9:9:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Pastor Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 392 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:3:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/29/2018; P: 7/6/2018; 707 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 3:52:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/9/2019; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 2:6:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 2054 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 6:17:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 1113 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 18:6:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15; Thi-thiên 103:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 423 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 5:14:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  45 / 930  Tiếp  Cuối

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.