VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 782 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 14:18:41
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 782 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 11:29:1
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 781 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 5:14:5
Xem  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/3/2008; 464 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 6:51:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 780 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 14:56:24
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Rô-ma 6:22-23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 780 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 4:9:3
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-32
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 780 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 1:0:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/22/2015; P: 3/23/2015; 212 xem
Xem lần cuối 51.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2008; 481 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 12:33:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:35-36
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 775 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 7:2:24
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  938 / 993  Tiếp  Cuối

928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.