VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Tạ ơn - Thái độ của tấm lòng biết ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; Hê-bơ-rơ 13:15-16; Phi-líp 4:11-12; Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/25/2007; 1021 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 15:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, Hê-bơ-rơ 13, Phi-líp 4, Ha-ba-cúc 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, Hê-bơ-rơ 13, Phi-líp 4, Ha-ba-cúc 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, Germany9864.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)4
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chúa Muôn Xuân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Người Đàn Bà Giá Trị Nhất (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Mỗi Người Vì Mọi Người (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.