VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 238 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 5:50:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:12-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 819 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 1:20:56
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/3/2006; 555 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 6:9:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 7:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 816 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 8:47:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:11-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2015; P: 8/10/2015; 212 xem
Xem lần cuối 1/8/2021 11:13:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 815 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 17:25:10
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 814 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 20:5:45
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:18-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 813 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 7:59:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 813 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 17:40:39
Đọc   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2006; 576 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 18:28:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  944 / 1003  Tiếp  Cuối

934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.