VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Chúa Bằng Cách Hết Lòng Phục Vụ

A-ghê 1:2-11; Ma-la-chi 3:14-18
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:30:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nói Với Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 231 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:47:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chức Năng Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:17-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 118 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Vì Chúa Yêu Thương

Vì Chúa Yêu Thương

Giăng 3:11-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 229 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 0:57:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời

Rô-ma 1:19-25
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 141 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 20:59:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kính Sợ Chúa Và Giữ Các Điều Răn Ngài

Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 51 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 8:51:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Phục Vụ Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:52:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 177 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:59:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cây Vả Tâm Linh

2 Phi-e-rơ 1:5-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/2/2018; 453 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.