VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 1172 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2
Pastor Thomas Stebbins
C:3/23/2000; 2380 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/19/2011; 1273 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1069 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.83 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:8/10/2014; 896 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-25
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/29/2010; 1847 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:12-18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/8/2014; 915 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/2/2016; 807 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.38 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 237 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 28:14
Mục Sư Trần Thiện Minh
C:11/12/2016; P: 11/16/2016; 569 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 159  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.