VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/30/2013; 1512 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/13/2011; 1113 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 603 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 446 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1080 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.21 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 11:47-57
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/2/2013; 1613 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 42:0-45:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/4/2018; P: 2/5/2018; 918 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4.51 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:3-6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/17/2014; 726 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 290 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 2007 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.76 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 138  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.