VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 46:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1876 xem 1 lưu
Xem lần cuối 25.32 giây
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/4/2006; 4062 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1.32 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:4-14; Giăng 12:46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 678 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 9:15-28
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 651 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.99 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Nê-hê-mi 4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/29/2021; P: 8/31/2021; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/21/2010; 2439 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.37 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:24-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2013; 324 xem
Xem lần cuối 5.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/5/2014; 3956 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6.27 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/30/2012; 1110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 56 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 486  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.