VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Uy Quyền Thuộc Linh Của Bạn

Mác 13:34
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/25/2011; 1004 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11.41 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng

Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng

Ga-la-ti 5:26-6:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 803 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11.41 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Nghịch Lý Của Sự Cầu Nguyện

2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:6/30/2016; P: 8/6/2017; 193 xem 6 lưu
Xem lần cuối 18.41 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 207 xem 6 lưu
Xem lần cuối 39.43 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rời Và Đi

Rời Và Đi

Sáng-thế Ký 11:27-12:9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 610 xem 8 lưu
Xem lần cuối 42.43 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lửa Trên Bàn Thớ Phải Cháy Luôn

Rô-ma 12:1-8; Lê-vi Ký 6:13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:7/27/2014; 625 xem 3 lưu
Xem lần cuối 47.43 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mảnh Đất Thứ 2 Và 3

Ma-thi-ơ 13:17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/2/2018; P: 9/3/2018; 176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tin Chúa Tể Trị

Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 238 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tiệc Cưới

Tiệc Cưới

Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2015; P: 2/12/2015; 1593 xem 22 lưu
Xem lần cuối 2.51 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Theo Đúng Mục Đích

Theo Đúng Mục Đích

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Ngọc Khánh
C:7/4/2005; 2747 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.56 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 166  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.