VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 2:14-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/8/2015; P: 11/6/2015; 467 xem
Xem lần cuối 41.95 giây
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/9/2015; P: 8/14/2015; 2472 xem 27 lưu
Xem lần cuối 45.96 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 951 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 9 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1843 xem 46 lưu
Xem lần cuối 3.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:30-33
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/25/2018; P: 3/10/2018; 250 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2562 xem 45 lưu
Xem lần cuối 3.70 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:27-38
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 9 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 7 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 688 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 190  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.