VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thói Quen Cười

Thói Quen Cười

Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:9/25/2011; 873 xem
Xem lần cuối 13.85 giây
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Đóng Cửa Để Ma Quỷ Không Thể Tấn Công - Thiếu Tin Cậy Chúa (Phần 4)

Đóng Cửa Để Ma Quỷ Không Thể Tấn Công - Thiếu Tin Cậy Chúa (Phần 4)

1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/26/2011; 1161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.87 giây
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Sứ-đồ Phi-e-rơ: Gương Mẫu Phục Hưng

Giăng 21:15-19
Rev. Doug Kellum
C:6/12/2011; 395 xem 2 lưu
Xem lần cuối 14.87 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 636 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.87 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Sứ Mạng Không Thay Đổi

Ma-thi-ơ 20:24-33
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 254 xem 3 lưu
Xem lần cuối 36.88 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Đa Thần Hay Độc Thần?

Đa Thần Hay Độc Thần?

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/22/2010; 2689 xem 14 lưu
Xem lần cuối 37.88 giây
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Biết Mình Còn Sống

Ga-la-ti 2:20; Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/1/2010; 581 xem 4 lưu
Xem lần cuối 38.90 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vì Sao Họ Không Tin?

Giăng 7:1-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 690 xem
Xem lần cuối 39.90 giây
Nghe Lưu +Playlist  Dàn Bài  Nhắn Tin
Spring Photo

Chữa Lành

2 Các Vua 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/17/2010; 1423 xem 6 lưu
Xem lần cuối 40.91 giây
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Khám Phá Tình Yêu Thiên Chúa

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/8/2009; 419 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.13 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 139  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng