VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hầu Việc Chúa

Đa-ni-ên 6:10-28
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 21 xem
Xem lần cuối 1.44 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Ba Sự Nhịn Nhục

Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1962 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.80 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Tránh Lòng Tham Tiền Bạc & Của Cải

1 Ti-mô-thê 6:9-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 958 xem
Xem lần cuối 2.65 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.80 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Một Đời Sống Thỏa Lòng

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15; 1 Ti-mô-thê 6:6-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1823 xem
Xem lần cuối 4.40 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Yêu Nhau Trái Ấu Cũng Tròn

1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 288 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5.99 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Cơ Nghiệp Thuộc Linh

1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.42 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Lời Mời Sống Trưởng Thành

Lời Mời Sống Trưởng Thành

1 Phi-e-rơ 1:22-2:2; Hê-bơ-rơ 6:1
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 154 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10.25 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2011; 1534 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10.64 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Nhiệt Tình Cho Chúa

Nhiệt Tình Cho Chúa

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/26/2014; 598 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11.02 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng