VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/30/2020; P: 9/1/2020; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.67 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2007; 388 xem
Xem lần cuối 1.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:19-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1786 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/28/2013; 978 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3.44 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/4/2011; 956 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 571 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 779 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:3; Rô-ma 12:14; Ê-phê-sô 3:8-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 643 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1466 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/6/2017; 305 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 278  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.