VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chọn Phần Tốt

Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/13/2018; P: 5/23/2018; 285 xem 9 lưu
Xem lần cuối 37.14 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Khôn Ngoan

Ma-thi-ơ 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu: Rê-be-ca

Sáng-thế Ký 24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 239 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bí Quyết Của Chức Vụ Thành Công

1 Ti-mô-thê 4:7-12
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1138 xem
Xem lần cuối 5.30 phút
Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Hội Thánh Chiến Thắng

Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 267 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 2049 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Hãy Chổi Dậy Lên Bê-tên Mà Ở

Sáng-thế Ký 35:1; Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/15/2013; 935 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cánh Cửa Nào Bạn Chọn

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 256 xem
Xem lần cuối 8.05 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ý Chúa Tốt Lành

Sáng-thế Ký 50:15-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:6/30/2013; 411 xem
Xem lần cuối 10.25 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Mong Được Chúa Hài Lòng

2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 408 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 142  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới