VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Quản Gia Khôn Ngoan

Lu-ca 12:42-48
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 47 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.87 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Chọc Cho Chúa Giận

Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:25-26; 1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/7/2009; 1162 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đừng Ngã Lòng, Hãy Tiến Bước

Đừng Ngã Lòng, Hãy Tiến Bước

Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/20/2013; 1842 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Tử?

Giăng 11:25-26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/21/2014; P: 1/1/2015; 622 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.11 phút
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Mình Cam Kết

Gia-cơ 5:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2009; 642 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2009; 2018 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khổ Tâm

Thi-thiên 51:17​
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2014; P: 5/25/2014; 1202 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6.35 phút
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Tiệc Cưới Thành Ca-na

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/17/2017; P: 9/24/2017; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thuật Lại Chuyện Máng Cỏ

Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 134 xem
Xem lần cuối 7.15 phút
Đọc  Chia sẻ
Vâng Phục Chúa

Vâng Phục Chúa

1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Trần Thanh Dũng
C:1/16/2011; 1524 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.