VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Nén Bạc Của Đời Sống

Nén Bạc Của Đời Sống

Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 430 xem 12 lưu
Xem lần cuối 27.86 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cơ Nghiệp Của Chúng Ta Trong Đấng Christ

Cơ Nghiệp Của Chúng Ta Trong Đấng Christ

Giê-rê-mi 31:31-34; Hê-bơ-rơ 8:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 327 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Một Nếp Sống Mới

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 253 xem
Xem lần cuối 4.93 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Năm Mới Tìm Kiếm

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 433 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 693 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1788 xem 28 lưu
Xem lần cuối 8.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Saved by God

Saved by God's Love

Rô-ma 5:10
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 805 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Xác Nhận Phi Thường

Lời Xác Nhận Phi Thường

Giăng 5:19-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/22/2012; 1572 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; P: 12/7/2017; 811 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cơ-Đốc Nhân Với Tiền Bạc

Cơ-Đốc Nhân Với Tiền Bạc

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2103 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 155  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng