VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đường Lối Chúa

Giăng 12:24-26
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
C:10/17/2010; 665 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.08 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tiếng Tăm Và Từ Tâm

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2016; P: 7/20/2016; 1335 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3.88 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/17/2017; 511 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5.86 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chớ Nghi Ngờ Chúa

Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 627 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6.43 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Năng Lực Của Lời Nói

Phi-líp 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 566 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7.60 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Sống Để Làm Một Sự Khác Biệt

Ga-la-ti 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/1/2017; P: 10/5/2017; 381 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8.68 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Sức Mạnh Của Lời Giới Thiệu

Sức Mạnh Của Lời Giới Thiệu

2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 703 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11.40 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Sứ Đồ Gần Gũi Chúa

Giăng 13:21-25
Truyền Đạo Huỳnh Trần Linh
C:8/19/2012; 426 xem
Xem lần cuối 12.81 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

50 Ngày Sau

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/11/2017; P: 6/16/2017; 214 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.48 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Những Giá Trị Trong Hội Thánh

Những Giá Trị Trong Hội Thánh

1 Ti-mô-thê 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/15/2009; 2202 xem 8 lưu
Xem lần cuối 13.68 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 95  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng