VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Những Nhà Thông Thái

Ma-thi-ơ 2:1-18; Giăng 4:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 804 xem 11 lưu
Xem lần cuối 23.01 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1906 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1.57 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Gia Phổ Của Hy Vọng

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/3/2017; P: 12/12/2017; 303 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.60 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hãy Vui Mừng

Hãy Vui Mừng

Ê-sai 35:1-7; Thi-thiên 126:4-9; Lu-ca 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/19/2010; 1143 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.95 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Bình An Trọn Vẹn

Giăng 14:27
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:12/10/2017; P: 12/14/2017; 195 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.42 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bài Ca Trước Giáng Sinh

Bài Ca Trước Giáng Sinh

Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/10/2017; P: 12/14/2017; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.45 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Nhu Cầu Tâm Linh Con Người

Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/19/2017; P: 12/11/2017; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.83 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Mục Đích Mới

2 Cô-rinh-tô 5:12-21; Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/26/2014; 1379 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.75 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong

2 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 854 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10.43 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bí Quyết Dạn Dĩ

Bí Quyết Dạn Dĩ

Công-vụ các Sứ-đồ 4:13-31
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 520 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10.57 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 126  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng