VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Binh Khí Tổng Hợp

Ê-phê-sô 6:18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 124 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.61 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Siêu Việt

Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 26.61 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cánh Cửa Nào Bạn Chọn

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 82 xem
Xem lần cuối 45.63 giây
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Đừng Khinh Thường Những Việc Nhỏ

Ma-thi-ơ 25:34-40
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/3/2013; 408 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.46 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Bước Đi Trong Sự Sáng

Bước Đi Trong Sự Sáng

Ê-phê-sô 5:6-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1328 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2.71 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Những Ta-lâng Sống Động

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/2/2014; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.26 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Con Yêu Ta Chăng?

Giăng 21:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/8/2015; P: 2/19/2015; 336 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.53 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2925 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3.88 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tính Sổ

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/28/2014; P: 1/1/2015; 1411 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4.04 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tính Sổ Cuối Năm

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/27/2009; 1891 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.33 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 172  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng