VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; P: 6/2/2002; 2235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 36.61 giây
Xem  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 828 xem 5 lưu
Xem lần cuối 37.62 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1a
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:1/1/2023; P: 1/7/2023; 85 xem 8 lưu
Xem lần cuối 50.62 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/22/2009; 877 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 8901 xem 33 lưu
Xem lần cuối 2.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2012; 2306 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/11/2010; 2659 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.78 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 727 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/15/2023; P: 1/16/2023; 49 xem
Xem lần cuối 6.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-5:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1080 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.31 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 219  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.