VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/22/2012; 967 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công Bố Tự Do Cho Kẻ Bị Tù

Công Bố Tự Do Cho Kẻ Bị Tù

Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/10/2013; 497 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1429 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.73 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Quyền năng bị khước từ
Công việc Đức Thánh Linh bị bóp ngạt bởi tín nhân

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2007; 290 xem
Xem lần cuối 6.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Kết Thúc Tốt Đẹp

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/24/2016; P: 4/27/2016; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Từ Chối Lắng Nghe Đức Chúa Trời

Từ Chối Lắng Nghe Đức Chúa Trời

Xa-cha-ri 7:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/15/2012; 664 xem
Xem lần cuối 7.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lòng Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:11/18/2018; 30 xem
Xem lần cuối 7.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Những Khám Phá Của Ma-ri

Những Khám Phá Của Ma-ri

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/8/2013; 632 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.59 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dấu Hiệu Thời Kỳ Cuối Cùng

Dấu Hiệu Thời Kỳ Cuối Cùng

Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 7679 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Cha Trên Đời Và Cha Trên Trời

Lu-ca 11:11-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 473 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 196  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.