VietChristian
VietChristian
httl.org

Những Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh

Những Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:7-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/30/2011; 648 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.92 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Những Con Cá Mắc Lưới

Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/11/2017; P: 6/22/2017; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.18 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Người Nam Tài Đức

Người Nam Tài Đức

Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.48 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Giải Thoát

Thi-thiên 107:10-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 1232 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10.03 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Trở Về Nhà Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.32 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Giô-sép Hối Hận

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/14/2014; P: 12/16/2014; 1253 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10.62 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Gia Tài Quí Báu Cho Con Cái

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.22 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tâm Tình Khích Lệ

Tâm Tình Khích Lệ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 1248 xem 16 lưu
Xem lần cuối 13.62 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Những Người Được Chọn

1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1649 xem 8 lưu
Xem lần cuối 16.85 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 2032 xem 39 lưu
Xem lần cuối 19.02 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 112  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng