VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-na 3:1-10
Pastor Dwayne Nordstrom
C:8/22/2010; 1107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 7:8-16
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 254 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 695 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 784 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 263 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2687 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1433 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:22-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 226 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/23/2010; 2250 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5.99 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 411  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.