VietChristian
VietChristian
httl.org

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Truyền Đạo Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 65 xem
Xem lần cuối 1.05 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Quyền năng của sự xức dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/7/2007; 212 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.32 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Hồn Vội Bán Mất

Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 937 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.93 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Vô Tư?

1 Cô-rinh-tô 13:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/17/2014; 666 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3.53 phút
Xem Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Đệ Nhất Trong Muôn Người

Đệ Nhất Trong Muôn Người

Nhã-ca 5:9-6:1
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/23/2009; 1788 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.80 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Người Được Cứu

Người Được Cứu

Khải-huyền 7:1-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/6/2011; 1465 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5.18 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Từ Kết Ước Với Âm Phủ Đến Kết Ước Với Chúa

Ê-sai 28:15-18; Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.07 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Chiêm Nghiệm Và Suy Tư: Chiều Kích Bị Lãng Quên

Chiêm Nghiệm Và Suy Tư: Chiều Kích Bị Lãng Quên

Thi-thiên 19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.40 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Ngài Là Ai

Ngài Là Ai

Giăng 7:10-36; Giăng 7:40-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/14/2012; 1445 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6.43 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Điều Gì Buộc..!

Ma-thi-ơ 18:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 62 xem
Xem lần cuối 9.37 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 127  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng