VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 6:14-17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/16/2010; 829 xem 6 lưu
Xem lần cuối 36.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 25:27-34
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/19/2012; 1074 xem 1 lưu
Xem lần cuối 38.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2006; 3911 xem 11 lưu
Xem lần cuối 39.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/29/2020; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 40.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20; 2 Sử-ký 20:20; Giăng 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 40.24 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/27/2019; P: 11/21/2019; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 40.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/30/2020; P: 9/10/2020; 480 xem 9 lưu
Xem lần cuối 40.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:7-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 229 xem
Xem lần cuối 40.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:0-33:0
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1942 xem
Xem lần cuối 40.44 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2950 xem 18 lưu
Xem lần cuối 40.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 278  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.