VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/21/2010; 703 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:33:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-3; Thi-thiên 85:8-13; Mác 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 529 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:32:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/26/2006; 804 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:32:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:31:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 648 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:31:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1077 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:28:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 424 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:28:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/5/2010; 692 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:27:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/24/2013; 1016 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:27:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/12/2014; P: 10/19/2014; 715 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:27:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 296  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.