VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2009; 2016 xem 9 lưu
Xem lần cuối 50.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Yêu Của Người Tin Chúa

Tình Yêu Của Người Tin Chúa

1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2010; 2567 xem 20 lưu
Xem lần cuối 51.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sợ Ai? Ai Sợ?

Sợ Ai? Ai Sợ?

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/16/2018; 643 xem 11 lưu
Xem lần cuối 52.09 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Anh Em Tôi Sẽ Về Đâu?

Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 284 xem 3 lưu
Xem lần cuối 52.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vui Mừng Trong Thử Thách

Gia-cơ 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:5/29/2016; P: 7/29/2016; 864 xem 8 lưu
Xem lần cuối 52.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đến Hái Lọc Trời Đầu Năm

Thi-thiên 146:1-10; Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/14/2010; 1248 xem 12 lưu
Xem lần cuối 56.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hưởng Giao Ước Của Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/6/2016; P: 11/16/2016; 228 xem 1 lưu
Xem lần cuối 56.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Chịu Đựng Sự Vô Tín Của Bạn Tới Bao Giờ?

Mác 9:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/28/2012; 524 xem 1 lưu
Xem lần cuối 58.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Đồn Lũy

1 Cô-rinh-tô 15:57; Giô-suê 11:21-22; 2 Sa-mu-ên 21:15-22; 2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2018; P: 10/31/2018; 321 xem 6 lưu
Xem lần cuối 58.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tiếp Nhận Nhau

Tiếp Nhận Nhau

Rô-ma 15:7
Pastor Victor Chayasirisobhon
C:9/2/2018; P: 9/4/2018; 193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 0:30:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 179  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.