VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 145
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2011; 1931 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:52:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 1396 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2162 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:51:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1085 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:50:54
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/9/2014; P: 11/12/2014; 833 xem
Xem lần cuối 11/12/2019 22:50:28
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 11:27-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1521 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:50:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 1169 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:50:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2-3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1127 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:48:42
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-18
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1100 xem
Xem lần cuối 11/12/2019 22:48:20
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/22/2008; 1509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:42:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 277  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.