VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 14:1-14; Châm-ngôn 23:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2009; 1631 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 14:1:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/22/2015; 481 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 14:0:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-12; Ê-sai 40:29-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/8/2009; 1657 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 14:0:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:8-9; Lu-ca 9:14-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/28/2010; 1291 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 13:59:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 697 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 13:59:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 1848 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 13:58:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-21
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/19/2013; 1550 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 13:58:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1382 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 13:57:48
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 1175 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 13:57:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1663 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 13:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  116 / 221  Tiếp  Cuối

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.