VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/3/2019; P: 2/6/2019; 860 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:44:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 410 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:44:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/1/2010; 335 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:43:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:10-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/7/2016; P: 2/24/2016; 429 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:42:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/9/2013; 1458 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:42:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 162 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 21:41:59
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/23/2007; 3011 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:40:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 922 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 21:39:40
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 281 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:39:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1551 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:38:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  126 / 193  Tiếp  Cuối

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.