VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 9:1-14
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:6/7/2018; 642 xem 32 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:40:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:16-30; 1 Phi-e-rơ 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/1/2012; 1119 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:38:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Tony
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 171 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:38:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1513 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/11/2011; 2002 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:38:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/28/2013; 766 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:37:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/5/2010; 1516 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:36:53
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/25/2011; 992 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:36:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:11/8/2015; P: 11/9/2015; 1316 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:35:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 497 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 23:31:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  130 / 183  Tiếp  Cuối

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.