VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 9:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2012; 2167 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:52:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 6
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/2/2014; 576 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:52:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:3/3/2013; 649 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:50:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/8/2020; P: 3/17/2020; 136 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:49:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2011; 498 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:47:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/5/2018; P: 8/12/2018; 391 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:47:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 1522 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:47:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 632 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:45:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 852 xem
Xem lần cuối 12/1/2020 1:45:34
Xem  Chia sẻ
Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 508 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:45:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  135 / 158  Tiếp  Cuối

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.