VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 26:36-56
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/13/2014; 488 xem
Xem lần cuối 9/27/2020 20:39:19
Đọc  Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1901 xem 34 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 20:39:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:29-39
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/6/2014; 533 xem
Xem lần cuối 9/27/2020 20:38:55
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:17-19
Mục Sư Lê Văn Thể
C:3/14/2014; 378 xem
Xem lần cuối 9/27/2020 20:38:9
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 2152 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 20:38:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:1-16
Mục Sư Lê Văn Thể
C:3/16/2014; 652 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 20:37:50
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/27/2014; 684 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 20:37:2
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:7-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/18/2014; 781 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 20:36:24
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:2-7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 721 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 20:36:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/21/2018; P: 10/26/2018; 620 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 20:35:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  152 / 163  Tiếp  Cuối

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.