VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-phê-sô 4:17-5:2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/9/2013; 487 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:32:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2012; 3490 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:32:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/16/2014; 759 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:32:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:16-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 864 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:31:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 31:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 1592 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:3-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/1/2013; 997 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:31:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:10/21/2018; P: 10/26/2018; 393 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:30:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/9/2008; 2414 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:30:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-2
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 668 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:30:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1576 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 6:29:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  155 / 290  Tiếp  Cuối

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.