VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Cầu Nguyện Cho Người Phục Vụ

Ê-phê-sô 6:19-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/5/2017; 270 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:39:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nói Với Chi Thể Của Thân

1 Cô-rinh-tô 12:12-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/12/2017; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nói Với Chi Thể Của Thân: Yêu Chúa Qua Thờ Phượng

Ê-sai 6:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 248 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:39:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Thương Nhau Trong Hội Thánh

Thi-thiên 122
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/2/2017; 292 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:38:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Điều Có Thể Làm

Mác 14:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/9/2017; 326 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:38:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tin Buồn, Tin Vui, Tin Vui Nhất

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 341 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:38:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Người Phục Vụ

Mác 10:35-45
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/23/2017; 264 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh Và Sứ Mạng

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 183 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sức Mạnh Của Hội Thánh: Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/7/2017; 285 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:38:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Di Sản Của Mẹ

Ru-tơ 1:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 345 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:38:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  171 / 585  Tiếp  Cuối

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.