VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 438 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:18:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-10
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2187 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:18:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/21/2012; 623 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:18:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/5/2013; 608 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/12/2020; P: 7/20/2020; 257 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:14:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/29/2011; 1076 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:14:8
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/24/2015; P: 5/27/2015; 2009 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:14:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 295 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:13:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:2-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/25/2017; P: 6/28/2017; 2321 xem 41 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:12:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/11/2008; 2636 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:12:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  188 / 230  Tiếp  Cuối

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.