VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/21/2018; 583 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:36:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 902 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:35:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 79:13
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/12/2014; 1230 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 7:34:35
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 279 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:34:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 669 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:34:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/27/2012; 1009 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:34:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 507 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:33:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 41:8-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/3/2009; 811 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:0-33:0
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1863 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 7:33:24
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; P: 9/22/2002; 1413 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:31:46
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 184  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.