VietChristian
VietChristian
nghe.app

Gia-cơ 1:22-25
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/27/2008; 1852 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:13:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 272 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:12:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1667 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:10:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 624 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:9:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/13/2009; 1679 xem
Xem lần cuối 10/23/2019 8:9:13
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2012; 874 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:9:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1752 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:7:56
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/5/2009; 583 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 48:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/6/2014; 422 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:7:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 74 xem
Xem lần cuối 10/23/2019 8:7:4
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 182  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.