VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

3 Giăng 2; Mác 5:25-34
Pastor Art Garcia
C:9/17/2017; P: 9/23/2017; 830 xem 7 lưu
Xem lần cuối 36.77 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:34-35
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/9/2014; 662 xem 5 lưu
Xem lần cuối 37.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:11-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/6/2011; 881 xem
Xem lần cuối 37.52 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 5:11-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/27/2009; 942 xem
Xem lần cuối 37.64 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 5:11-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1282 xem 2 lưu
Xem lần cuối 37.69 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:57-58; 1 Giăng 5:4; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2006; 671 xem 6 lưu
Xem lần cuối 37.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/2/2014; 931 xem 2 lưu
Xem lần cuối 37.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:4-5
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 784 xem 1 lưu
Xem lần cuối 37.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/15/2017; P: 10/20/2017; 732 xem 7 lưu
Xem lần cuối 38.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:14-15; Mác 11:24; Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/26/2017; P: 12/6/2017; 818 xem 4 lưu
Xem lần cuối 38.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 578  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.