VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/26/2013; 703 xem
Xem lần cuối 9/27/2021 23:44:45
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:44:42
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/11/2014; 647 xem
Xem lần cuối 9/27/2021 23:44:30
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:44:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:9/25/2011; 1535 xem
Xem lần cuối 9/27/2021 23:41:40
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 396 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:41:28
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:40:35
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/4/2018; P: 2/5/2018; 353 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:40:31
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1130 xem
Xem lần cuối 9/27/2021 23:40:30
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/21/2018; P: 1/23/2018; 399 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:40:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  122 / 223  Tiếp  Cuối

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.