VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/20/2009; 2414 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 450 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2019; 1086 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Đinh Văn Tư
C:7/5/2015; P: 7/6/2015; 1280 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:22-28; Mác 5:25-34
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:7/4/2010; 880 xem 9 lưu
Xem lần cuối 13.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/25/2012; 2021 xem 9 lưu
Xem lần cuối 16.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/21/2016; P: 8/30/2016; 852 xem 4 lưu
Xem lần cuối 16.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 203 xem 8 lưu
Xem lần cuối 18.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2012; 2524 xem 13 lưu
Xem lần cuối 18.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2009; 2381 xem 11 lưu
Xem lần cuối 20.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 234  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.