VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chớ Nghi Ngờ Chúa

Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 2535 xem 43 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 20:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Bảo Vật Trong Nhà

Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/1/2017; P: 10/9/2017; 1563 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 9:44:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Người Bụm Nước

Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 1098 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương

Thi-thiên 1:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 1934 xem 31 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 10:31:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Buồn Mà Nên Vui!

Gia-cơ 1:2-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 2050 xem 28 lưu
Xem lần cuối 33.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật

Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 1919 xem 42 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 19:55:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phục Hồi Và Sinh Động

Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 1646 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:56:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lệ Sầu Chúa Lau

Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 1378 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 7:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Người Có Quả Tim Sắt

1 Sa-mu-ên 25:2-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/25/2017; P: 6/28/2017; 1783 xem 36 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 15:38:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cảnh Tượng Trái Ngược

E-xơ-ra 9:18-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 1520 xem 32 lưu
Xem lần cuối 52.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.