VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Chớ Nghi Ngờ Chúa

Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 1967 xem 35 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Một Bảo Vật Trong Nhà

Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/1/2017; P: 10/9/2017; 1228 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Những Người Bụm Nước

Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 833 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương

Thi-thiên 1:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 1705 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Đừng Buồn Mà Nên Vui!

Gia-cơ 1:2-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 1683 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật

Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 1607 xem 37 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 23:16:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Phục Hồi Và Sinh Động

Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 1428 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/27/2018 0:58:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Lệ Sầu Chúa Lau

Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 1161 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/27/2018 3:54:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Những Người Có Quả Tim Sắt

1 Sa-mu-ên 25:2-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/25/2017; P: 6/28/2017; 1561 xem 33 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 19:49:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Cảnh Tượng Trái Ngược

E-xơ-ra 9:18-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 1327 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/27/2018 1:45:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng