VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chớ Nghi Ngờ Chúa

Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 2178 xem 40 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 1:38:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Một Bảo Vật Trong Nhà

Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/1/2017; P: 10/9/2017; 1363 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 1:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Những Người Bụm Nước

Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 932 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 1:38:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương

Thi-thiên 1:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 1776 xem 29 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 1:38:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Buồn Mà Nên Vui!

Gia-cơ 1:2-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 1810 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 7:3:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật

Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 1726 xem 38 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 8:52:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Phục Hồi Và Sinh Động

Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 1506 xem 27 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 10:50:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Lệ Sầu Chúa Lau

Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 1228 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 3:7:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Những Người Có Quả Tim Sắt

1 Sa-mu-ên 25:2-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/25/2017; P: 6/28/2017; 1635 xem 35 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 7:58:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cảnh Tượng Trái Ngược

E-xơ-ra 9:18-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 1406 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 1:39:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.