VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Phúc Trùng Lai

Giô-suê 1:8; Ca-thương 3:23
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/18/2019; 204 xem
Xem lần cuối 49.42 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Gia-cơ 4:14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/13/2019; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 22:32:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thay Dạ Đổi Lòng

Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/11/2019; P: 1/15/2019; 231 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:9:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/9/2019; 345 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thắp Sáng Ngọn Nến Tâm Linh

Giăng 8:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/24/2018; P: 12/26/2018; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 19:47:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Có Phước Và Có Nghĩa

Lu-ca 1:48; Ma-thi-ơ 1:19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/9/2018; P: 12/15/2018; 357 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:44:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Số Mệnh Và Ẩn Số X Trong Phương Trình Xmas

Thi-thiên 139:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 348 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 23:2:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/18/2018; 167 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:44:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tinh Thần Và Tiêu Chuẩn Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; 300 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:45:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lễ Tạ Ơn = Hoài Niệm + Hoài Ân

Châm-ngôn 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; P: 11/22/2018; 168 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 12:34:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.